PODMIENKY - PRENAJMI-SI | Prenájom úžitkových vozidiel a komunálnej techniky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PODMIENKY PRENÁJMU1. Potrebné doklady pre prenájom vozidla:
Fyzická osoba:
Platný občiansky preukaz, prípadne pas
Vodičský preukaz
Minimálny vek vodiča - 18 rokov

Právnicka osoba:
Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba.

2. Platobné podmienky
Platba za prenájom prebieha v hotovosti. Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

3. Časy prenájmu:
Prenájom na 1/2 dňa znamená prenájom v pracovný deň a vrátenie v pracovný deň.
Bratislava: od 8:00 do 14:00 hod alebo od 15:00 do 8:00 ďalší deň
Martin: od 7:00 do 14:00 hod alebo od 15:00 do 8:00 ďalší deň
Denný nájom znamená prenájom v pracovný deň a vrátenie v pracovný deň.
Bratislava: Od 8:00 do 8:00 alebo od 15:00 do 15:00 hod. ďalší deň
Martin: Od 7:00 do 7:00 alebo od 15:00 do 15:00 hod. ďalší deň
Víkend znamená prenájom v piatok od 15:00 hod. do 8:00 hod v pondelok (2,5 dňa s vrátením v prvý pracovný deň
pondelok ráno)

Prenájom cez pracovný deň a vrátenie cez víkend; prenájom cez víkend a vrátenie cez víkend; prenájom v iné hodiny a cez sviatky sú za príplatok

4. Kaucia za prenájom vozidla:
Kaucia za prenájom vozidla sa platí pri prevzatí vozidla. Výška kaucie je rovná cene nájmu na dohodnutú dobu prenájmu navýšenú o 100 €. Ak je výsledná kaucia nižšia ako 200€, tak sa uplatní minimálna hodnota 200€. Ak súčet ceny prenájmu a 100€ prekročí 200€, uplatní sa vypočítaná suma

5. Poplatky a príplatky:
Neskoré vrátenie vozidla - poplatok 8,00 € bez DPH za každých začatých 30 minút oneskorenia
Prekročenie limitu najazdených km
príplatok 0,10 € bez DPH za každý kilometer nad stanovený limit pre daný čas nájmu
Prenájom a vrátenie mimo vyššie uvedených dní a časov
poplatok v hodnote 5 € bez DPH za úkon (účtuje sa zvlášť za prenájom a zvlášť za vrátenie)
Vrátenie vozidla v znečistenom stave
malé znečistenie (do 15 min. práce) 5€ bez DPH, veľké znečistenie (nad 15 min. práce) 10€ bez DPH

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky